Przewaga monitoringu wizyjnego nad ochroną fizyczną – 7 aspektów

Coraz częściej mówi się o tym, że monitoring wizyjny wypiera tradycyjne formy ochrony. Ta tendencja najpewniej się utrzyma, ponieważ technologia nieustannie się rozwija i zyskuje na popularności wśród klientów. Szereg korzyści, jakie gwarantuje, sprawia, że trudno wyobrazić sobie bez niej jakikolwiek system bezpieczeństwa.

Formy ochrony osób i mienia z wykorzystaniem nowoczesnej technologii są obecnie bardzo rozwinięte i stale ulegają modyfikacjom, dzięki którym jeszcze lepiej spełniają swoje zadanie. Monitorowanie obiektów stosowane jest od lat, jednak i tutaj wciąż zachodzą stałe zmiany, które sprawiają, że ochrona wizyjna daje coraz lepsze rezultaty i zyskuje znaczącą przewagę nad fizyczną formą ochrony. Jak podsumować różnice między tymi dwoma sposobami przeciwdziałania zagrożeniom? O tym w dalszej części artykułu!

Monitoring zdalny a oszczędności

Jeden z najważniejszych czynników, który decyduje o tym, że zdalny monitoring wizyjny ma przewagę nad ochroną fizyczną osób i mienia, to koszty. Każdemu właścicielowi firmy czy zarządcy nieruchomości zależy na tym, aby świetne efekty osiągnąć przy jednoczesnym ponoszeniu możliwie jak mniejszych nakładów finansowych. Podjęcie współpracy z firmą ochroniarską, która cały czas obecna jest na miejscu lub zatrudnienie na etat pracowników odpowiedzialnych za sprawowanie kontroli w obiekcie, wiąże się z koniecznością przeznaczenia na ten cel odpowiednio wysokiego budżetu. W przypadku monitoringu obiektu z interwencją takie same rezultaty uzyskuje się zdecydowanie mniejszym kosztem. Firma wzywana jest bowiem wyłącznie wówczas, gdy faktycznie zajdzie taka potrzeba.

Ochrona wizyjna 24/7

Monitoring zdalny zapewnia całodobową ochronę 7 dni w tygodniu. Baczne oko kamery nieustannie śledzi wszystko, co odbywa się na terenie nieruchomości, a pracownik Centrum Monitorowania Alarmów kontroluje dzięki temu, co dzieje się w obiekcie.

Oko kamery widzi więcej

Prawidłowo rozmieszczone kamery i ich wystarczająca liczba w obiekcie oraz wokół niego dają pełniejszy ogląd sytuacji i mogą uchwycić więcej szczegółów niż pracownik ochrony. W trakcie obchodu umknąć mu mogą sygnały świadczące o zagrożeniu w innej części budynku niż ta, w której aktualnie się znajduje. Dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa w całym obiekcie tradycyjna ochrona fizyczna osób i mienia może okazać się niewystarczająca.

Monitorowanie obiektów a rozbudowa systemu bezpieczeństwa

Kamery, które są podstawą ochrony wizyjnej, można połączyć z innymi elementami systemu zabezpieczeń, dzięki czemu całość zapewni znakomite rezultaty. Profesjonalna firma zajmująca się projektowaniem i montażem systemu planuje i wdraża wszystko w taki sposób, aby każda forma ochrony była kompatybilna z pozostałymi elementami systemu.

Ograniczony dostęp do obiektu

Dzięki temu, że ochronę wizyjną można łączyć z innymi formami systemu zabezpieczeń, ułatwia ona sprawowanie fizycznej kontroli nad wejściem do budynku. Szczególnie ważne jest to w przypadku firm, gdzie dostęp zarówno do budynku, jak i wybranych pomieszczeń mogą mieć tylko wytypowane do tego i upoważnione przez pracodawcę osoby. Kontrola dostępu jest też istotna w przypadku osiedli chronionych, gdzie mieszkańcom zależy na tym, aby osoby niepowołane nie miały możliwości przedostania się na teren nieruchomości.

Archiwizacja i raportowanie

Obraz z kamer przekazywany jest w czasie rzeczywistym, jednak w sytuacji, gdy dochodzi do niebezpiecznej sytuacji, ważny jest dostęp do nagrań nawet po dłuższym czasie. Mogą być one udostępnione m.in. policji. Nieodzownym elementem monitoringu zdalnego jest system zapisujący obraz z kamer i wszelkie inne dane z nim powiązane w taki sposób, by można było do nich później łatwo dotrzeć.

Kompleksowa ochrona

Zapewnienie ochrony wizyjnej wiąże się nie tylko z natychmiastową reakcją na sytuacje potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu, ale też z udzieleniem kompleksowej i fachowej pomocy, jeśli jest ona konieczna. Rola osoby weryfikującej obraz z kamer polega na właściwej reakcji, tzn. ocenie zagrożenia i wdrożeniu odpowiednich procedur. Operator może udzielić pomocy w różnej formie – wezwać zarówno grupę interwencyjną, jak i policję, straż pożarną, służby medyczne i inne, jednocześnie dokładnie wskazując im charakter niebezpieczeństwa i jego źródło. Reakcja polegać może również na zdalnym odcięciu dostępu do pomieszczeń i wysłaniu ostrzegawczych sygnałów alarmowych. Zakres możliwości ochrony obiektów, osób i mienia jest naprawdę duży!

Potrzeba bezpieczeństwa jest kwestią naturalną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii można osiągnąć takie rezultaty, które zapewnią ochronę w różnych sferach życia – zawodowych i prywatnych.

Zobacz także:
nasi klienci
ODDZIAŁ WROCŁAW
 • +48 570 533 533
 • info@nexeon.pl
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE
NEXEON
 • INFO@NEXEON.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961579620
  REGON: 380761954
  KRS: 0000739718
NEXEON SECURITY
 • INFO@NEXEONSECURITY.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961605642
  REGON: 389706359
  KRS: 0000916302
NEXEON ENERGY
 • INFO@NEXEONENERGY.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8992808872
  REGON: 366522479
  KRS: 0000662630
NEXEON SOLAR
 • INFO@NEXEONSOLAR.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961605665
  REGON: 389719592
  KRS: 0000916637