Przegląd systemów detekcji gazu

Serwis detektorów gazu Kalibracja detektorów gazu Przegląd systemów detekcji gazów Detektory gazu ziemnego Detektory gazu propan-butan Detektory czadu Detektory gazów toksycznych Detektory gazów palnych Systemy detekcji gazu w kotłowni

Kwestia montażu systemów detekcji gazu regulowana jest rozporządzeniami ministerialnymi. Mówią one o konieczności instalacji takiego systemu we wskazanych w przepisach przypadkach. Wszystko to służy ochronie życia i zdrowia ludzi, a także niedopuszczeniu do powstania ewentualnych strat. Na nic zda się jednak nawet najwyższej jakości sprzęt, jeśli okresowo jego funkcjonalność nie będzie sprawdzana. Przegląd detektorów gazu jest tym samym istotny dla zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa.

Przegląd detektorów gazu – dlaczego jest konieczny?

System składa się kilku elementów, a są to: detektory, moduły sterujące i urządzenia wykonawcze. Jak wszystkie inne urządzenia, również te mogą z czasem – w efekcie eksploatacji – ulec awarii i wymagać naprawy lub całkowitej wymiany. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko, że w sytuacji wystąpienia zagrożenia, system nie zadziała właściwie, narażając ludzi na utratę zdrowia lub nawet życia. Nie wystarczy odpowiedni projekt, dostosowany do warunków technicznych, poprawna instalacja i kalibracja systemu oraz wysoka jakość urządzeń, aby system już zawsze działał bez zarzutu. Wymagana jest kontrola systemu detekcji gazu. Przegląd jest obowiązkiem, leżącym po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości. Zaniedbania mogą przyczynić się do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

Przegląd detektorów gazu – nasza oferta

Oprócz tego, że zajmujemy się instalacją różnych systemów, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, na zlecenie klientów wykonujemy również profesjonalne inspekcje systemów detekcji gazu. Co obejmuje przegląd? Sprawdzamy stan techniczny urządzeń i poprawność ich działania, w tym reakcje czujników. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości weryfikujemy, czy można je naprawić, przywracając system do takiego stanu, który umożliwia jego dalsze użytkowanie, czy też konieczna jest wymiana poszczególnych elementów. W zależności od oceny przeprowadzamy odpowiednie prace. Dokonujemy też kalibracji detektorów.

Biorąc pod uwagę, że bezpieczeństwo to podstawa, serwis każdego sprzętu, który temu bezpieczeństwu sprzyja, [PJ2] to jeden z kluczowych elementów, którego regularność gwarantuje poprawne działanie urządzeń. Przegląd detektorów gazu wykonywać mogą tylko uprawnione do tego osoby.

nasi klienci
ODDZIAŁ WROCŁAW
 • +48 570 533 533
 • info@nexeon.pl
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE
NEXEON
 • INFO@NEXEON.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961579620
  REGON: 380761954
  KRS: 0000739718
NEXEON SECURITY
 • INFO@NEXEONSECURITY.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961605642
  REGON: 389706359
  KRS: 0000916302
NEXEON ENERGY
 • INFO@NEXEONENERGY.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8992808872
  REGON: 366522479
  KRS: 0000662630
NEXEON SOLAR
 • INFO@NEXEONSOLAR.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961605665
  REGON: 389719592
  KRS: 0000916637