Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Systemy sygnalizacji pożaru to zbiór innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie elementów, których celem jest jak najszybsze wykrywanie zagrożenia pożarowego. SSP odpowiadają za aktywację alarmu oraz automatyczne powiadamianie o zagrażającej sytuacji najbliższą jednostkę straży pożarnej. W ten sposób system daje mieszkańcom czy pracownikom budynku czas na przeprowadzenie ewakuacji oraz ewentualne zabezpieczenie dóbr. Instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowej w przestrzeniach użyteczności publicznej jest w Polsce wymagana na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystko dlatego, że systemy sygnalizacji pożarowej mają realny wpływ na bezpieczeństwo i życie użytkowników obiektu. Zobacz, w jaki sposób działają i jak w ich zamontowaniu może pomóc Ci NEXEON.

Systemy sygnalizacji pożaru SSP

Z jakich elementów składają się systemy sygnalizacji pożarowej?

Na system sygnalizacji pożaru (SSP) składają się następujące elementy.

 • Centrala, czyli komputerowy system, zbiera i analizuje dane napływające z urządzeń detekcyjnych, takich jak czujki ciepła i dymu, a następnie podejmuje na ich podstawie odpowiednie działania. W zależności od ceny i typu różni się wielkością oraz liczbą dostępnych funkcji. Dobór odpowiedniej centrali zazwyczaj uzależniony jest od typu obiektu, jego poziomu bezpieczeństwa oraz warunków panujących na jego terenie.
 • Sygnalizatory – urządzenia alarmowe, które zawiadamiają o wystąpieniu zagrożenia. Zwykle przybierają postać typowego alarmu, ale mogą także występować w formie muzyki i komunikatów dźwiękowych lub wizualnych. Szczególny typ sygnalizatorów stanowią ręczne ostrzegacze pożarowe, które uruchamiane są bezpośrednio przez użytkowników obiektu.
 • Moduły sterujące i monitorujące zajmują się integracją SSP z innymi systemami oraz instalacjami w budynku. Realizują ponadto działania, takie jak uruchamianie sygnalizacji dźwiękowej i optycznej, otwieranie bram i drzwi ewakuacyjnych, uruchamianie urządzeń gaszących czy transmisja sygnału pożarowego do zarządcy obiektu czy systemu monitoringu.

Sygnalizacja alarmowo-pożarowa. Instalacja NEXEON

Zajmujemy się instalacją systemów sygnalizacji pożaru SSP w budynkach, takich jak hotele, biurowce, szpitale, centra handlowe, fabryki, kamienice, bloki czy domy prywatne. Konkretny system i rodzaj sprzętu dobieramy indywidualnie do typu obiektu oraz potrzeb klienta. Służymy fachową poradą, a ponadto przeprowadzamy szkolenie z obsługi sygnalizacji pożarowej. Systemy wdrażamy zarówno w istniejących, jak i powstających dopiero budynkach. Oprócz tego zajmujemy się również okresowymi przeglądami instalacji. Po profesjonalną pomoc mogą zgłosić się do nas firmy, instytucje oraz osoby fizyczne.

Projektowanie systemów sygnalizacji pożaru

Projektowanie SSP to pierwszy i najważniejszy krok do sprawnie i bezpiecznie działającego systemu sygnalizacji pożaru. To od projektu bowiem zależy, jakie funkcje będzie posiadał konkretny moduł, co przekłada się na poziom bezpieczeństwa i zakres ochrony w budynku. Systemy sygnalizacji pożarowej stanowią niezwykle istotne narzędzie, które pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń pożarowych. Dzięki temu umożliwiają przeprowadzanie ewakuacji i ochronę mienia, w efekcie przyczyniając się do ratowania ludzkiego zdrowia, życia i dobytku. Zobacz, jaką rolę w zadaniu tym odgrywają projekty instalacji SSP oraz w jaki sposób się je tworzy.

Co jest potrzebne do stworzenia projektu SSP?

Projektowanie systemów ppoż. nie jest możliwe bez poznania podstawowych informacji na temat obiektu. Projektanci muszą zgromadzić wiedzę dotyczącą m.in. wymiarów, danych technicznych, stanu oraz warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku. Istotne są także charakterystyka i przeznaczenie obiektu oraz wymagania inwestora. To na ich podstawie, przy uwzględnieniu przepisów i zasad bezpieczeństwa, tworzy się projekt systemu optymalny dla danego obiektu.

Co zawierają projekty instalacji SSP?

Projekty instalacji ppoż. zawiera zwykle elementy takie, jak:

 • podstawa opracowania;
 • przedmiot opracowania;
 • zakres opracowania;
 • charakterystyka obiektu w oparciu o dane wymienione wyżej;
 • dokładny opis systemu sygnalizacji pożaru;
 • informacje o rozmieszczeniu elementów SSP;
 • zakres prac montażowych, który uwzględnia informacje na temat poszczególnych elementów i instalacji kablowej;
 • zestawienie materiałów;
 • zalecenia dotyczące obsługi i konserwacji systemu;
 • informacje o szkoleniach z obsługi systemu;
 • rysunki.

Na podstawie projektu opiera się dalszy etap pracy – wykonanie kosztorysu, montażu oraz wdrożenia systemu. Dlatego wymienione wyżej informacje to minimum, jakie powinno się w nim znaleźć.

Projekty instalacji ppoż. – postaw na profesjonalizm NEXEON

Jeśli szukasz firmy, która zajmuje się projektami wykonawczymi systemu sygnalizacji pożarowej, zapoznaj się z ofertą NEXEON. Gwarantujemy profesjonalne i rzetelne wykonanie zlecenia, którego rezultatem będzie sprawny, nowoczesny i całkowicie bezpieczny SSP. Na rynku funkcjonujemy od ponad 10 lat i posiadamy doświadczenie w tworzeniu licznych, nawet najbardziej zaawansowanych instalacji teletechnicznych. Służymy fachową poradą oraz najlepszej jakości sprzętem. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i każdy projekt dopasowujemy do konkretnych oczekiwań klienta oraz typu jego obiektu.

Powierzając nam projektowanie SSP, stawiasz na niezawodność i profesjonalizm. Skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Montaż systemów sygnalizacji pożaru

Instalacja sygnalizacji pożarowej to bardzo ważne zadanie, które najlepiej powierzyć profesjonalistom. Obejmuje szereg skomplikowanych działań, które należy wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Jest to o tyle istotne, że prawidłowy montaż SSP wpływa na sprawne działanie systemu, co w efekcie przekłada się na poziom bezpieczeństwa panujący w budynku. Ostrzegające przed zagrożeniem pożarowym instalacje SSP stanowią bowiem narzędzie, którego wartość trudno przecenić, a które swoją funkcję mogą pełnić tylko, jeśli są właściwie zamontowane.

Jak wygląda instalacja SSP?

Instalację SSP podzielić można na kilka istotnych etapów. Poniżej przestawiamy najważniejsze z nich.

Projekt

Aby można było mówić o montażu instalacji ppoż., najpierw musimy przystąpić do stworzenia projektu. Na tym etapie dokonujemy ustaleń, w których bierzemy pod uwagę m.in. zakres ochrony, rodzaj systemu oraz sposób alarmowania o zagrożeniu.

Dostawa

Po omówieniu szczegółów zajmujemy się tworzeniem projektu, który następnie oddajemy klientowi do oceny. System, jego zakres działania i konkretne elementy wyposażenia dopasowujemy do specyfiki, warunków oraz stanu budynku.

Montaż SSP

Kolejnym krokiem jest instalacja SSP, która odbywa się przy jak najmniejszych zakłóceniach pracy w Twojej firmie. Nasi fachowcy przeprowadzają montaż szybko, sprawnie i z zachowaniem wszelkich koniecznych środków bezpieczeństwa. Szkolą także użytkowników obiektu z obsługi systemu.

Uruchomienie systemu

Po montażu specjaliści z NEXEON sprawdzają działanie systemu przeciwpożarowego. Na tym etapie dochodzi do uruchamiania każdego elementu i weryfikowania, czy całość spełnia wymagania projektowe oraz instalacyjne. Po zakończeniu testów podpisujemy niezbędne oświadczenia, a w przyszłości służymy pomocą w pracach konserwacyjnych i serwisowych.

System sygnalizacji pożaru – montaż z NEXEON

Instalacja sygnalizacji pożarowej z firmą NEXEON to gwarancja profesjonalizmu i bezpieczeństwa. Od lat świadczymy naszym klientom usługi z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Posiadamy wiedzę, doświadczenie i środki niezbędne do prawidłowego montażu systemów ppoż. Stosujemy tylko najlepszy sprzęt i sprawdzone rozwiązania. Systemy projektujemy i montujemy w oparciu o specyfikę budynku oraz przepisy i obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Jeśli szukasz firmy, która zajmie się nie tylko rzetelną instalacją SSP, ale również fachowo przeprowadzi Cię przez każdy krok procesu, skontaktuj się z nami.

Przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Przegląd SSP to nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pożaru. Dzięki niemu zyskujemy pewność, że SSP w budynku działa bezpiecznie i sprawnie, a w przypadku zagrożenia pożarowego spełni swoje zadanie. Odpowiedzialność za konserwację systemu ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. Stan SSP powinien być przez cały czas na takim – lub prawie takim samym – poziomie, jak w dniu, gdy system został oddany do użytku. Tylko wtedy zapewnia skuteczną ochronę przed pożarem. W przeciwnym wypadku wykrycie zagrożenia może nastąpić zbyt późno, co utrudni ewakuację i narazi na niebezpieczeństwo mieszkańców budynku.

Konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej – jak wygląda?

Podczas serwisu systemów ppoż. sprawdzamy przede wszystkim stan sygnalizatorów optycznych i akustycznych oraz czujek dymu, ciepła, gazu i płomienia. Wykonujemy pomiary ciągłości linii dozorowych, rezystancji i stanu izolacji. Przeprowadzamy również konieczne badania funkcjonalności systemu, które zostały wskazane przez producenta, a w tym m.in. próby pożarowe czy zasilanie rezerwowe. Przeglądy i testy realizujemy na podstawie rozporządzeń prawnych, wytycznych oraz dokumentacji technicznej systemu.

Przeglądy systemu sygnalizacji pożaru – jak często je przeprowadzać?

Jako zarządca czy właściciel budynku możesz się zastanawiać, z jaką częstotliwością należy przeprowadzać serwis systemów ppoż. Przepisy są w tym temacie jednoznaczne. Wszystkie elementy SSP powinny być sprawdzane co najmniej raz w roku. Wytyczne SITP oraz większość DTR mówią nawet, że optymalnym rozwiązaniem jest wykonywanie przeglądów w okresach kwartalnych (co 3 miesiące). Norma PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 określa ponadto, że przegląd SSPkwartalny i roczny musi być wykonany przez profesjonalistę.

Konserwacja systemów ppoż. z NEXEON

Przeglądy systemów ppoż. to kwestia bardzo istotna, której nie wolno lekceważyć ani próbować przeprowadzać na własną rękę. Postępując w ten sposób, ryzykujesz zdrowie, a nawet życie mieszkańców czy pracowników zarządzanego budynku. Najlepiej przegląd SSP powierzyć więc specjalistom. Fachowcy z zespołu NEXEON posiadają wszystkie konieczne uprawnienia, by w sprawny i kompleksowy sposób dokonać konserwacji systemu przeciwpożarowego. Na naszą korzyść przemawia ponadto wieloletnie doświadczenie oraz wiedza, którą zdobyliśmy podczas realizacji licznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wszystkie zlecenia wykonujemy z zachowaniem najwyższych środków ostrożności i w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Jeśli zależy Ci na solidności i profesjonalizmie, postaw na NEXEON.

FAQ

Jakie są najważniejsze elementy systemu sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru składa się z centralki sygnalizacji, detektorów dymu, czujek temperatury, przycisków alarmowych oraz sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych.

Jakie są rodzaje systemów sygnalizacji pożaru?

Wyróżniamy dwa rodzaje systemów sygnalizacji pożaru: analogowe oraz cyfrowe. Systemy analogowe mają stały sygnał dźwiękowy, natomiast systemy cyfrowe są programowalne i pozwalają na wybór różnych tonów i głośności sygnału.

Jakie czynniki wpływają na wybór systemu sygnalizacji pożaru?

Wybór systemu sygnalizacji pożaru zależy od wielu czynników, takich jak: rozmiar i przeznaczenie obiektu, ilość ludzi przebywających w obiekcie, rodzaj i ilość zagrożeń pożarowych, lokalne przepisy i normy bezpieczeństwa oraz budżet przeznaczony na system sygnalizacji pożaru.

Systemy wygnalizacji pożaru Warszawa Systemy wygnalizacji pożaru Wrocław Systemy wygnalizacji pożaru Kraków Systemy wygnalizacji pożaru Lublin Systemy wygnalizacji pożaru Łódź Systemy wygnalizacji pożaru Poznań Systemy wygnalizacji pożaru Gdańsk Systemy wygnalizacji pożaru Szczecin Systemy wygnalizacji pożaru Bydgoszcz Systemy wygnalizacji pożaru Lublin Systemy wygnalizacji pożaru Białystok Systemy wygnalizacji pożaru Katowice Systemy wygnalizacji pożaru Gdynia Systemy wygnalizacji pożaru Częstochowa Systemy wygnalizacji pożaru Wałbrzych Systemy wygnalizacji pożaru Legnica Systemy wygnalizacji pożaru Jelenia Góra Systemy wygnalizacji pożaru Leszno Systemy wygnalizacji pożaru Konin
nasi klienci
ODDZIAŁ WROCŁAW
 • +48 570 533 533
 • info@nexeon.pl
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE
NEXEON
 • INFO@NEXEON.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961579620
  REGON: 380761954
  KRS: 0000739718
NEXEON SECURITY
 • INFO@NEXEONSECURITY.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961605642
  REGON: 389706359
  KRS: 0000916302
NEXEON ENERGY
 • INFO@NEXEONENERGY.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8992808872
  REGON: 366522479
  KRS: 0000662630
NEXEON SOLAR
 • INFO@NEXEONSOLAR.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961605665
  REGON: 389719592
  KRS: 0000916637