Monitoring w szkole

Monitoring domu Monitoring firmy Monitoring osiedlowy Monitoring zewnętrzny Monitoring przemysłowy Monitoring sklepu Montaż monitoringu CCTV Projektowanie CCTV Monitoring w szkole Monitoring podwórka Monitoring budowy Monitoring w bloku mieszkalnym Monitoring bezprzewodowy Monitoring w pracy

Monitoring wizyjny w szkole to dziś standard w większości placówek oświaty. Stanowi bardzo skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników. Pomaga również chronić sprzęt i mienie instytucji. Co więcej, pozwala na szybkie reagowanie w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, takich jak wtargnięcie na teren szkoły osób nieupoważnionych, wybuch pożaru czy wyciek gazu. Monitoring w szkole zapobiega również kradzieżom, bójkom, popełnianiu wykroczeń przez uczniów lub nadużywaniu uprawnień ze strony nauczycieli. Choć nie jest obowiązkowy, coraz częściej traktuje się go jako normę i rozwiązanie niezbędne dla poczucia bezpieczeństwa uczniów, ich rodziców oraz opiekunów.

Monitoring wizyjny w szkole – o czym należy pamiętać?

Monitoring na terenie szkoły niesie za sobą wiele korzyści. Należy jednak pamiętać, że jego użycie reguluje szereg przepisów prawnych. Zgodnie z nimi decyzję o założeniu monitoringu podejmuje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Uczniowie i pracownicy szkoły muszą zostać o niej poinformowani na 14 dni przed planowaną instalacją. Co więcej, kamery monitoringu mogą działać wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły. Nie można używać ich do kontroli metodyki czy efektywności pracy nauczycieli.

Monitoring w szkole. Gdzie mogą być zainstalowane kamery?

Bardzo istotnym aspektem montażu monitoringu w szkole jest samo rozmieszczenie kamer. Przepisy zabraniają instalowania sprzętu monitorującego w klasach, łazienkach, szatniach, przebieralniach, pokojach nauczycielskich oraz innych pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia lub udzielana jest pomoc medyczna i psychologiczna. Kamerą warto natomiast objąć strefy, takie jak korytarz szkolny, parking, podwórze i teren otaczający placówkę. Należy przy tym pamiętać, że obszary objęte monitoringiem muszą być wyraźnie oznaczone graficznie.

Szukasz firmy, która się tym zajmie? Postaw na NEXEON! Gwarantujemy szybki i sprawny montaż monitoringu oraz pomoc w doborze najlepszego sprzętu dla Twojej placówki.

nasi klienci
ODDZIAŁ WROCŁAW
 • +48 570 533 533
 • info@nexeon.pl
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE
NEXEON
 • INFO@NEXEON.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961579620
  REGON: 380761954
  KRS: 0000739718
NEXEON SECURITY
 • INFO@NEXEONSECURITY.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961605642
  REGON: 389706359
  KRS: 0000916302
NEXEON ENERGY
 • INFO@NEXEONENERGY.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8992808872
  REGON: 366522479
  KRS: 0000662630
NEXEON SOLAR
 • INFO@NEXEONSOLAR.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961605665
  REGON: 389719592
  KRS: 0000916637