Przegląd instalacji odgromowej

Projektowanie instalacji odgromowej Przegląd instalacji odgromowej Montaż instalacji odgromowej Instalacje uziemiające i odgromowe

W przypadku urządzeń piorunochronnych ważne jest nie tylko odpowiednie i zgodne z normami zaprojektowanie systemu oraz jego poprawny montaż, ale też przeprowadzanie okresowych kontroli urządzeń. Przegląd instalacji odgromowej służy wyeliminowaniu ewentualnych usterek, których konsekwencją mogłoby być niewłaściwe działanie.

Konserwacja instalacji odgromowej – dlaczego jest ważna?

Instalacja odgromowa jest formą ochrony przed pożarem, którego przyczyna leży w wyładowaniu elektrycznym, spowodowanym przez uderzenie pioruna. Jak działa? Znajdujące się na szczycie zwody przejmują na siebie energię, wygenerowaną przez błyskawicę. Dalej prądy kierowane są przewodami odprowadzającymi do uziomów. W ten sposób energia ulega rozproszeniu, nie szkodząc instalacji elektrycznej budynku. Jest to o tyle istotne, że skutkiem takich zdarzeń mógłby być wybuch pożaru. Instalacja odgromowa montowana jest w obiektach o różnym przeznaczeniu. Są to zarówno domki jednorodzinne, szczególnie narażone na uderzenia pioruna, jak i wieżowce, budynki przemysłowe, gospodarcze i inne. Konieczność zainstalowania urządzeń piorunochronnych wynika z przepisów, a odpowiedzialność za ich przestrzeganie leży po stronie właścicieli i zarządców nieruchomości. Podobnie sytuacja wygląda z przeglądem instalacji odgromowej, kluczowej dla właściwego funkcjonowania systemu.

Przegląd instalacji odgromowej – jak wygląda?

Osoba upoważniona do przeprowadzania kontroli wykonujepomiary instalacji odgromowej. Kiedy wykonać pomiary? Pełny przegląd systemu piorunochronnego powinien być wykonywany co 5 lat. W czasie kontroli sprawdza się m.in. sprawność połączeń, stan wszystkich części instalacji i izolację, a także wsporniki i mocowania. Badanie instalacji odgromowej opiera się na jej oględzinach i kontroli pod kątem stanu technicznego i zgodności z normami. Weryfikuje się również poziom rezystancji uziomu i ciągłość przewodów. Kontroli podlega także dotychczas sporządzona dokumentacja. Przegląd może trwać nawet kilka godzin. Jego rezultaty są protokołowane i dołączane do książki budowlanej, przynależnej do obiektu.

Pomiar instalacji odgromowej – nasza oferta

Od wielu lat realizujemy zlecenia związane z wdrażaniem inteligentnych rozwiązań w obiektach o różnym przeznaczeniu. Jedną z gałęzi naszej działalności jest projektowanie, montaż i serwisowanie systemów zabezpieczeń, a w tym instalacji odgromowej. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę, która pozwala nam wykonywać usługi na najwyższym poziomie. Znamy obowiązujące przepisy i normy. Wykonujemy pełny przegląd urządzeń piorunochronnych, którego podsumowaniem jest raport, włączany potem do dokumentacji obiektu. Zdajemy sobie sprawę, że pomiar instalacji odgromowej pełni ważną rolę w zachowaniu ciągłości działania całego systemu, od którego zależeć może nawet ludzkie życie. Dlatego też przykładamy się do pracy, kierując się przede wszystkim dobrem klienta.

Usługi świadczymy we wszystkich, dużych miastach w całej Polsce. W razie pytań lub wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Instalacje odgromowe Poznań Instalacje odgromowe Wrocław Instalacje odgromowe Kraków Instalacje odgromowe Warszawa Instalacje odgromowe Bielsko-Biała Instalacje odgromowe Katowice Instalacje odgromowe Bytom Instalacje odgromowe Częstochowa Instalacje odgromowe Lublin Instalacje odgromowe Kielce Instalacje odgromowe Białystok
nasi klienci
ODDZIAŁ WROCŁAW
 • +48 570 533 533
 • info@nexeon.pl
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE
NEXEON
 • INFO@NEXEON.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961579620
  REGON: 380761954
  KRS: 0000739718
NEXEON SECURITY
 • INFO@NEXEONSECURITY.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961605642
  REGON: 389706359
  KRS: 0000916302
NEXEON ENERGY
 • INFO@NEXEONENERGY.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8992808872
  REGON: 366522479
  KRS: 0000662630
NEXEON SOLAR
 • INFO@NEXEONSOLAR.PL
 • UL. WSPÓLNA 2
  55-040 KUKLICE

  NIP: 8961605665
  REGON: 389719592
  KRS: 0000916637